Veloverstået online generalforsamling

23-02-2021

Den årlige generalforsamling blev d. 23. februar afholdt i god ro og orden, hvor der var stor opbakning til de forskellige afstemninger og indkommende forslag. På grund af COVID-19 restriktionerne, blev dette års mødes afholdt online.

 

Fridykkerudvalg

Sidste år startede fridykning op i Perlen, og som forsøg blev dette formelt underlagt UV-rugby udvalget. Fridykning har siden da haft god opbakning, hvorfor der på dette års generalforsamling blev besluttet at UV-rugby udvalget ændrer navn til Fridykning. Udvalget foresætter med samme udvalgsformand og suppleant, da det kun er navneændring i vedtægterne.

Dette er bare et lille skridt i den rigtige retning, for at gøre det mere attraktivt at dyrke fridykning i Perlen. 

 

Uddannelse og kursuser

Der blev med fuld opbakning vedtaget, at uddannelsesudvalget i Perlen skulle nedlægges. Dette var et forslag fra bestyrelsen, som havde til formål at tilpasse vedtægterne til virkeligheden.

Der har i uddannelsesudvalget, set i foreningsregi, ikke været nogle uddannelser og aktivtet i udvalget de sidste mange år. Klubben har i stedet haft samarbejde med forskellige eksterne instruktører, hvilket har fungeret rigtig godt, og ser fortsat denne løsning som vejen frem. Bestyrelsen varetager fremadrettet koordination omkring hvilke eksterne instruktører som klubben arbejder sammen med.

Perlen ønsker fortsat, at samarbejde med Rude Dyk / Henring Dykkerskole, som årligt bidrager med tilgang af nye medlemmer til klubben.

 

Kontingent

Det blev ensstemmigt vedtagtet, at kontingentet hæves med 50 kr. halvårligt for senior, og med 25 kr. halvårligt for junior og passive medlemmer. Dette er for at imødekommende den generelle prisstigning i samfundet. Vi skal helt tilbage til 2014, for at finde den sidste tilpasning af kontingenten, hvor stigningen også var på 50 kr.

Kontingentsatser
Senior: 750 kr. / halvårlig (Aktive dykkere over 18 år) 
Junior: 375 kr. / halvårlig (Aktive dykkere under 18 år) 
Micro: 75 kr. / halvårlig (Medlemmers børn under 12 år) 
Passiv: 375 kr. / halvårlig (Passive medlemmer) 
Perlens Venner: 375 kr. / halvårlig (Personer som støtter Perlens aktiviteter)
 
Indmeldelsesgebyr: 250 kr.